Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění jsou choroby postihující srdce a cévy. Jsou nejčastější příčinou úmrtí jak v celé EU, tak i v České republice - způsobují více než 58 % všech úmrtí.

Kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Postihují muže i ženy, často v nejproduktivnějším věku. V raných fázích jsou bohužel často bez zjevných příznaků, nijak nebolí, a proto tato onemocnění nejsou odhalena včas, tedy v době, kdy by šla řešit změnou životosprávy a omezením rizikových faktorů. 

U některých lidí se srdečně-cévní onemocnění vyskytují ve větší míře. Je to dáno vrozenými předpoklady, které ovlivnit nemůžeme, tedy pohlaví, věk, rodinná zátěž. Ovlivnit však můžeme životní styl, který má na rozvoj srdečně-cévních onemocnění významný vliv. Příčinou srdečně-cévních onemocnění je většinou ateroskleróza, která probíhá bez příznaků. Během ní se krevní tuky, především cholesterol a triacylglyceroly, ukládají na stěny cév, kterým tím pádem zužují průtok, jsou méně pružné a následkem toho jsou některé části těla nedostatečně zásobovány kyslíkem a živinami. Příznaky se objeví až při kritickému zúžení cévy nebo jejím úplném uzavření. Projevy pak závisí na části těla, kterou postižená céva zásobuje – akutní infarkt myokardu, centrální mozková příhoda či uzávěr tepen dolních končetin.

Aby to nebylo tak jednoduché, rozlišujeme dva základní druhy cholesterolu ‒ HDL (high density lipoprotein), který přezdíváme „hodný“ a LDL (low density lipoprotein), kterému říkáme „špatný“ cholesterol. HDL cholesterol vrací přebytek tuku do jater, takže brání jeho usazování v tepnách. Naopak při nadbytku LDL cholesterolu v krvi dochází k jeho ukládání na stěny cév a jejich poškozování. Je třeba, aby poměr „hodného“ cholesterolu významně převyšoval ten „špatný“. V takovém případě nás totiž HDL cholesterol proti onemocnění srdce chrání.